ecl ระบบสารสนเทษเพื่อการฝึกฝนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ECL นี้ เกิดขึ้นการหารเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในกองทัพอากาศ ซึ่งข้าราชการสามารถเรียนกับทาง ศูนย์ภาษา ยศ.ทอ. ได้อยู่แล้ว แต่หากจะดีมากเมื่อได้ฝึกฝนบ่อยๆ
การใช้ระบบนี้เปิดให้ใช้เฉพาะข้าราชการกองทัพอากาศ และเข้าใช้ผ่านระบบ งบหน้าเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างด้านล่างครับ