ระหว่างการปฏิบัติงานในแต่ละปีผ่านไป  สิ่งที่ได้เห็นได้ศึกษาการทำงานด้านการเงินของแต่ละหน่วยขึ้นตรง  พบว่าอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนของแต่ละหน่วยคือการปฏิบัติงานด้านเงินเดือน เมื่อสรุปยอดการเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง / ส่งเอกสารการเบิก / รับเงินจากกรมบัญชีกลาง / สรุปยอดเงินที่ต้องหักไว้ให้เจ้าหนี้ / ส่งข้อมูลให้ธนาคาร แล้วสุดท้ายคือ พิมพ์ Slip เงินเดือน เตรียมส่งให้ข้าราชการ

เมื่อกลับมาที่กรมการเงิน เลยลองทำโปรแกรมส่ง ข้อความตาม Slip เงินเดือน ลองทำเล่นๆนะครับ โดยส่งผ่าน E-Mail ทั่วไปให้เพื่อน แนวว่าเป็นการทดสอบ ตอนนั้นก็คิดว่าหากสำเร็จ ทำได้ก็จะไม่ต้องพิมพ์งบหน้าเงินเดือน แล้วก็ต้องเอาไปแจกจ่ายให้ ขรก. ก็แค่นั้น และก็ตั้งใจว่า หากทำโครงการเงินเดือนต่อเนื่องก็จะไประบุใน TOR  หลังจากนั้นต่อมาในปี 53 ก็เลยเขียนโครงการคร่าวๆ ส่งให้ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศได้พิจารณา 

เหมือนกับกำลังตรงจใจ เพราะตอนนั้น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังหาวิธีที่จะให้ ขรก.ทอ.ได้ลงทะเบียน E-Mail ของกองทัพอากาศ และนำไปใช้งานราชการ  และเป็นการพัฒนาไปสู่ DIGITAL AIRFORCE ซึ่งก็ต้องทำให้ ขรก. รู้จักการใช้ E-Mail กันซะก่อน  แต่ตอนนั้นยังหาวิธีกระตุ้นให้ข้าราชการได้ลงทะเบียนให้มากขึ้นได้อย่างไร จึงพบวิธีการกระตุ้นโดยการส่งงบหน้าเงินเดือนให้ ขรก.ทอ. ผ่าน E-Mail ทอ. โดยไม่ต้องพิมพ์ Slip เหมือนก่อน  จึงขออนุมัติ ผบ.ทอ.ในขณะนั้นในที่ประชุม กองทัพอากาศ และได้ตั้งคณะทำงานร่วม ระหว่าง กง.ทอ. และ สอ.ทอ. ด้านการส่ง Mail สลิปเงินเดือนตั้งแต่บัดนั้นมา

โดย กง.ทอ. สนับสนุนข้อมูลการจ่ายเงินเดือนในทุก หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนอุปกรณ์ Server ที่ต้องใช้ และโปรแกรมการส่ง Mail ( น.ท.อนุโชต วุฒิพรพงษ์) รวมทั้ง Server และโปรแกรม การแปลงข้อมูลเป็น PDF File ( น.ท.จารุวัฒน์ จันทร์ทอง)  รวมทั้งโปรแกรมประกอบทางด้าน Help Desk และโปรแกรมสำหรับรวมข้อมูล/ Backup ข้อมูล / Log File สำหรับการตรวจสอบการเข้าใช้ระบบ เป็น Web Application บอกตามตรงว่าไม่คุ้นซะเลย แต่ก็พยายามทำดีที่สุดแล้วนะ  ก็อย่างที่ทุกท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน สุดท้ายคือข้อขอบคคุณ Google เป็นระบบที่สามารถทำให้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง

http://salary.rtaf.mi.th