เวปไซต์ อินทราเนต กรมการเงินทหารอากาศนี้ ใช้ Url http://intra.finance.rtaf.mi.th (เปิดได้ในเครือข่ายภายในกองทัพอากาศ) เริ่มต้นได้มาจากโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2549 ครับ ซึ่งได้ Server มาจัดทำระบบ SAP ทอ. ผมเลยนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการเป็นเวปสำหรับการประกาศ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระหว่าง กรมการเงินทหารอากาศ และแผนกการเงินหน่วยต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ก็คือ FrotPage ครับ ร่วมกับการเขียนโปแกรม Webboard ด้วย ASP กับ Access Database ได้ตัวอย่างมาจากหนังสือ asp ในสมัยนั้น
ครับ กว่าจะได้งานมาสักงานไม่ใช้ใช้หนังสือเล่มเดียวนะครับ ต้องอ่านแล้วอ่านอีก ต้องเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ในแต่ละบรรทัด คงต้องขอบคุณผู้แต่ง และแปลหนังสือ asp classic ในสมัยนั้น
ในปัจจุบัน (2559) ได้ย้ายระบบมาไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เรียบร้อยแล้วครับ